↑ Tillbaka till reportage

april 2020

Svenska Aspen fortsätter expandera – nu står USA på tur!

Egentligen behövs det nog ingen närmare presentation. De flesta som på ett eller annat sätt arbetar med grönytor, skogsvård eller rentav använder båtmotor, vespa eller snöskoter, känner till vad Aspen är. I dagsläget säljs alkylatbränslet i runt 30 länder runt om i Europa och nu knackar man även på dörren till den enorma amerikanska marknaden.

Tidigare hade vi bara en Europakarta och på den fanns vi nästan överallt, så vi skaffade en världskarta istället, så det syns att vi expanderar, säger Claes Alin, vd på Lantmännen Aspen.

– I Sverige är det nog svårt att hitta en professionell användare som inte använder alkylatbensin. Men när vi kommer till ”nya” länder är det fortfarande en nyhet, säger Claes Alin, som sedan 2008 är vd för Lantmännen Aspen.

En välkänd syn hos många fackhandlare, byggmarknader och bensinstationer: Aspen 2 och Aspen 4, huvudprodukterna i sortimentet. Sedan två år finns även ett bränsle för mindre dieselmaskiner: Aspen D.

Historien om Aspen började i de svenska skogarna. Roland Elmäng hette mannen som var bekymrad över alla avgaser svenska skogsarbetare andades in under en arbetsdag. Många for illa av detta. Huvudvärk, trötthet och i en del fall blodcancer (leukemi) drabbade många skogsarbetare.

Roland hade stor erfarenhet från oljeindustrin och dessutom var han bränsleexpert på Volvo. Han drog sig till minnes hur man under andra världskriget tillverkade flygbränsle genom alkylering, en speciell process där man tog vara på ångor som uppstod vid raffinering av råolja. Bränslet blev mycket renare än andra bränslen och dessutom fritt från många av de skadliga kolväten som finns i traditionell bensin. Forskningen pekade mot att kolvätena kunde vara en orsak till skogsarbetarnas hälsoproblem.

– Det var hela grundidén plus att sen blanda i en tvåtaktsolja. Roland knäckte den här idén, men många skrattade åt oss i början. ”Sälja bensin i plastdunk och som dessutom är dubbelt så dyr” var en av många kommentarer vi fick, drar sig Claes till minnes.

Omsätter idag 1 miljard kronor
Ett annat hinder var att nästan samtidigt som Aspen alkylatbränsle utvecklades så genomgick skogsindustrin en stor förändring i Sverige. Skogsbruket mekaniserades och på bara några år ersattes huggarna av maskiner och skördare.

”Vår målgrupp utvidgades och blev alla som jobbar med småmaskiner”

– Det var en enormt snabb förändring, och vi tvingades ganska snabbt att börja titta på andra kundgrupper som kunde ha samma behov, typ kyrkogårdsförvaltningar, kommuner och givetvis privatpersoner. Vår målgrupp utvidgades och blev alla som jobbar med småmaskiner, både professionella och hemanvändare, fortsätter Claes.

Och framgången har inte låtit vänta på sig. Idag har företaget cirka 100 anställda och omsätter 1 miljard kronor. På huvudkontoret i Hindås finns allt från produktion, administration och säljavdelning till en stor utvecklingsavdelning som arbetar med produktförbättringar och med nästa generations bränslen.

Lantmännen Aspen har idag cirka 100 anställda och omsätter 1 miljard kronor. Huvudkontoret ligger i Hindås mellan Göteborg och Borås. På bilden syns fr.v. platschef Benny Jensen och vd Claes Alin.

I den närliggande oljehamnen i Göteborg köps huvudkomponenterna in. Sedan fylls och packas produkterna i olika emballage för att därefter skickas till återförsäljare runt om i världen.

Efter att produkterna packats i olika emballage är de färdiga att skickas till återförsäljare runt om i världen.

Nu börjar USA-resan
Tyvärr gick Roland Elmäng ur tiden alldeles för tidigt och fick inte uppleva den här framgången.

Claes fortsätter:
– Jag var med när det blev ett bolag och när vår första fabrik sattes upp i oljehamnen i Göteborg. Fram till 2006 var vi ett litet privatägt bolag. Då förvärvade Lantmännen oss och vi kom in i koncernen. De är en mycket stabil ägare och vi har växt kraftigt sedan dess, nästan fördubblat vår omsättning på tio år.

Och nu knackar Aspen på dörren till den stora amerikanska marknaden.

– Vi börjar resan till USA just nu och det finns stor potential att växa där. Det har tagit 3-4 år från beslut tills att vi nu är igång, så det är mycket spännande, tillägger Claes. USA-satsningen är ett viktigt steg i strategin som ska etablera Aspen som ett globalt premiumvarumärke i vår bransch.

Människa, maskin och miljö
Aspen 2 och Aspen 4 heter huvudprodukterna i sortimentet. Siffrorna i namnen avser att bränslena är utvecklade för tvåtakts- eller fyrtaktsmotorer. Sedan två år finns även ett bränsle för mindre dieselmaskiner: Aspen D. Grundtanken är densamma som med alkylatbensinen: ett bränsle som är stabilt, har väldigt ren förbränning och är packat så att det är lätt och smidigt att ha med sig.

– Ända från starten har vi varit lite av både pionjärer och ledare i produktkategorin. Förutom att vi bedriver och utvecklar bränslen har vi även ett motorlabb där vi utför tester och jobbar mycket med verifiering av bränslen eftersom det dyker upp så många nya motortyper från hela världen, bland annat från Kina, säger Claes. Men nummer ett har hela tiden varit hälsoaspekterna. Vi pratar människa, maskin och miljö, i den ordningen.

Eftersom det hela tiden dyker upp nya motortyper från hela världen, bland annat från Kina, så har Aspen ett ”motorlabb” där man utför tester och jobbar med verifiering av bränslen.

© Sagax media / Grönytekontakt

← Föregående

Nästa →

Tidigare reportage


Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal – en levande kulturmiljö

Baroness på frammarsch i Europa

Veksö AB möblerar utemiljön när ny stadsdel växer fram i Lund