Priser

1/1-sida färg
1/2-sida färg
1/4-sida färg
1/4-sida s/v
1/8-sida färg
1/8-sida s/v

12 400 kr
7 200 kr
3 600 kr
1 800 kr
1 800 kr
900 kr

Sidan 2
Sista pärmsidan
Sista sidan
Mittuppslag
Falskt uppslag

13 400 kr
13 000 kr
14 200 kr
18 500 kr
16 700 kr

Rabatter: 6 nr (helår): 20% 4-5 nr: 15% 2-3 nr: 10%

Annonsstorlekar

Skärmärken och 5 mm utfall åt alla sidor

1/1-sida
utfallande
210x297 mm
1/2-sida
185x130 mm
1/2-sida
stående
90x265 mm
1/4-sida
90x130 mm
1/4-sida
liggande
185x65 mm
1/8-sida
90x65 mm

Ladda ner Annonsprislista och utgivningsplan för 2024. Klicka här!

Nytt nummer ute nu!