↑ Tillbaka till reportage

oktober 2019

Ombergs Golf Resort drar nytta av väder och vind

De svagt kuperade 18 hålen är naturligt utlagda och följer den unika naturen för området. Foto: Jacob Sjöman

Med närheten till Vätterns östra sida kan det blåsa en del på Ombergs Golf Resort, strax utanför Ödeshög i Östergötland. Men det finns också många fördelar med det.

Dels är ägarna till golfklubben delägare i tre närbelägna vindkraftverk som tillsammans alstrar över 7 miljoner kW per år. Endast 700 000 kW köps tillbaka till anläggningen, enbart grön el, och överskottet säljs tillbaka på den öppna marknaden. Och dels så är det bra för de 50 hektaren gräsyta att det blåser mycket.

– Det torkar tidigt på säsongen så vi har inga större problem med svampangrepp, säger Course Manager Mattias Wulff. Faktum är att det är torrare här än i Ödeshög, bara en halvmil bort. Det är ett väderfenomen, särskilt när molnen kommer från Vättern i sydväst. Det är som att de delar på sig när de kommer fram till golfbanan, så vi får mindre regn här.

Ombergs Golf Resort slog upp sina portar i augusti 2002. Anläggingen är byggd på det som tidigare var åkermark samt skjutfält för militären.

Ägarna, Ulf och Magnus Tegnebo, som hela sina liv har bott i närheten av det som idag är en golfbana på 18 hål, såg möjligheterna när området blev till salu i slutet av 1990-talet. Prioritet nummer ett var att det skulle bli en bana med bra kvalitet, anpassad efter omgivningarna och med en genomtänkt sträckning.

”Sannolikt det bästa markområde jag sett för en golfbana!”

Banarkitekten Bengt Lorichs, som ritat åtskilliga golfbanor i Sverige, var helt överväldigad av det första intrycket av området, som heter Stora Lund, och vilka möjligheter det skulle innebära för honom som golfbandesigner.

Bästa tänkbara förutsättningar
– Mitt första intryck av Stora Lund vid Vättern och nedanför det mäktiga Omberg var överväldigande. Sannolikt det bästa markområde jag sett för en golfbana! Banans hål är uteslutande naturliga, lagom kuperade sträckningar, vackra, utmanande och spelriktiga, säger Bengt.

Vissa hål har fått dispens från Länsstyrelsen för att byggas, eftersom en del av området har strandskydd. Mattias har jobbat här i sju år och trivs mycket bra. Speciellt roligt tycker han det är att ägarna hela tiden satsar och försöker utveckla anläggningen.

En del av området är strandskyddat och har fått dispens från Länsstyrelsen, däribland hål 14, säger Course Manager Mattias Wulff.

– Ägarna har från första början varit involverade i anläggningen. De byggde väldigt billigt, så de fick mycket för pengarna. Banan kostade 12,5 miljone kronor att bygga till skillnad från många andra nya banor som kan kosta uppemot 100 miljoner kronor, säger han.

Åtta månaders spel
En Resort innebär kompletta golfpaket med spel, boende och mat, något som blivit mycket populärt. Klubben har bara 200 medlemmar så resten är gästspelare. Då gäller det att banorna är i bästa skick under hela säsongen.

En Resort innebär kompletta golfpaket med spel, boende och mat, något som blivit mycket populärt. Då gäller det att banorna är i bästa skick under hela säsongen.

– En stor utmaning är att banorna ska vara helt spelbara under åtta månader, och det helst utan att våra insatser märks! Vi som sköter banorna, åtta personer, måste lufta, dressa, gödsla och klippa utan att det stör spelarna. Det innebär att vi måste börja tidigt så vi ligger före spelarna hela tiden. Och ska jag ut och gödsla får jag göra det sent på kvällen, säger Mattias.

Sören Lindgren tillhör en av de anställda som jobbar här året runt. En av arbetsuppgifterna för dagen är bunkerkrattning med en John Deere 1200A.

Mattias, med förflutet som golfspelare på Nordiska touren, upptäckte med tiden att han hade ett större intresse av att jobba med ”andra sidan”, som banskötare, än att satsa på spelandet.

– När jag började spela golf visste jag inte att jag hade det här intresset. Men när jag inte nådde ut till de större tourerna i Europa, man måste tro lite mer på sig själv då och det är ju många som vill dit, så började jag som säsongsanställd på Gränna golfklubb några mil härifrån.

Men han spelar fortfarande några rundor ibland, så det har han inte lagt på hyllan helt.

Bra medarbetare är A och O
Bra medarbetare är alltid viktigt. En av dessa är Johan Wernhede som ansvarar för att maskinparken är i gott skick, bland annat att cylindrarna till klipparna slipas regelbundet. Ombergs Golf Resort har egna slipmaskiner för det ändamålet, bland annat en Foley Accu-master.

– Det är jätteviktigt att ha vassa grejor när man klipper. Har man inte det får man kanske skador och sjukdomar på gräset, och det i sin tur kostar pengar. Så en sån här maskin är en investering även för miljön och för klippresultatet, säger Johan. Många mindre banor kanske slipar sina cylindrar inför varje år och sen kör de en hel säsong med dem. Med följd att i slutet av säsongen blir inte resultatet så bra. Johan har jobbat på anläggningen i 10 år och har hand om verkstaden och diverse maskiner. Ja även om korvgrillen går sönder så är det hans ansvar för att den fungerar!

Drar nytta av väder och vind
De tre vindkraftverken gör anläggningen helt självförsörjande på el. Byggnaderna drivs dessutom med bergvärme. Men man drar även nytta av det soliga läget. Flera av husen har solceller på taket.De tre närbelägna vindkraftverken alstrar tillsammans över 7 miljoner kW per år. Ombergs Golf drar även nytta av det soliga läget. Flera av anläggningens hus har solceller på taket.

– Vi försöker hela tiden tänka miljömässigt och drar nytta av de fördelar vi har här, med mycket vind och mycket sol, avslutar Mattias.

© Sagax media / Grönytekontakt

← Föregående

Nästa →

Tidigare reportage


Nollutsläpp och tystare än 50 dB med GSR+ Electric

”Rosa Parks” är temat för året i Arvika Stadspark

Ideella krafter till stor hjälp på Carlskrona Golfklubb