↑ Tillbaka till reportage

augusti 2020

Många utmaningar men också många möjligheter för Mölle GK

Nästan var man än befinner sig i nordvästra Skåne kan man se naturreservatet Kullabergs silhuett mot horisonten. Och där, längst ute på udden med en topp på 180 meter över havet, huserar Mölle Golfklubb med en bana som av många anses vara en av de vackraste i Sverige. Utsikten över Öresund och Danmark är milsvid.
– Men det som gör klubben ännu mer unik är att hela banan ligger mitt i ett naturreservat, säger greenkeeper Patrik Länsberg.

Patrik Länsberg är greenkeeper på Mölle GK Patrik började på Mölle Golfklubb som säsongsanställd 2009 och är sedan några år tillbaka fast anställd som greenkeeper på golfbanan där ett antal av de 18 hålen har vidunderlig utsikt över havet.

Banan är inte lång, den mäter 5 292 meter från gul tee. Men även den bästa golfaren kan få sig en utmaning på den kuperade fairwayen och de små, ondulerade greenerna.

– Varje år gästas banan av mellan 8 000 och 10 000 besökare, förutom medlemmarna i klubben. Men i år är det naturligtvis mindre betalande gäster på grund av coronapandemin, säger Patrik.

Banan gästas varje år av mellan 8 000 och 10 000 besökare, förutom medlemmarna i klubben.

Det är tätt med golfklubbar i Skåne. Bara i närområdet finns S:t Arild GK, Höganäs GK, Vikens GK och Allerums GK. Mölle GK bildades 1943 och invigdes 1945 av dåvarande kronprinsen, som sedan blev kung Gustav VI Adolf.

Många utmaningar…
Att banan ligger mitt i ett naturreservat har naturligtvis sina utmaningar. Patrik förklarar:
– Vi får inte använda några kemiska bekämpningsmedel utan vi använder bara näringsämnen som är godkända. Så vi måste tänka på ett annat sätt, till exempel när det gäller snömögel.

Många banor drabbas av snömögel på vintrarna, som är ett direkt angrepp på greenerna. Grässjukdomen uppstår genom att gräset angrips av svamp. Vanligtvis uppkommer det i svalt och fuktigt väder, något som är vanligt i Skåne.

Snömögel kan lämna efter sig ljusa, cirkelformade områden där gräset är dött eller växer dåligt. Sporerna kan spridas med luften men även genom skor och maskiner. Alla grässorter kan angripas men vitgröe är särskilt utsatt.

Snömögel trivs i fuktiga miljöer och kan utvecklas under snötäcket där det kan lägga sig som en tät väv som håller kvar fukt och hindrar syret från att nå gräset. Namnet till trots så förekommer sjukdomen även när det är snöfritt.

Utsikten från Kullabergs naturreservat över Öresund och Danmark är milsvid.

…men också möjligheter
Med konventionella metoder kan man naturligtvis bespruta i förebyggande syfte och hindra det från att utvecklas mer. Men eftersom Mölle GK ligger mitt i ett naturreservat så måste andra sätt användas. Ett är att så mer frön i greenerna. Sen när värmen kommer gror fröna och på så sätt blir det en typ av stödsådd.

Det är också viktigt att låta gräset bli lite högre innan man klipper det.

– Det man generellt gör på greener är att man klipper det kortare för att man vill ha en snabbare rull, fortsätter Patrik. Där höjer vi klipplängden lite, för att rötterna ska bli längre och få mer motståndskraft. Då får man ändå till en jämn rull som vi kompenserar till viss del med att vi vältar. Detta kan ge lika mycket spelglädje som om gräset var kortare och snabbare.

Trots begränsade förutsättningar är Patrik positiv till de utmaningar som arbetet på en golfbana i ett naturreservat för med sig.

– Det vi gör nu är något som kanske alla banor måste göra i framtiden. Då ligger vi steget före. Så jag ser det som något positivt, en möjlighet istället för en svårighet, avslutar han.

I receptionen finns även en golfshop.

© Sagax media / Grönytekontakt

← Föregående

Nästa →

Tidigare reportage


Raymo elklippare klarar 40 graders lutning utan buller och avgaser

33 naturum i Sverige – ett av dem finns i Karlstads stadspark

Gustafssons Marktjänst utvidgar sin maskinpark med en Multihog