↑ Tillbaka till reportage

december 2018

Gräsvårdsmaskiner i Malmö och Kungälv levererar allt för grönytorna

Jacobsen, Ransomes, Turfco, Smithco, Goupil, EZGO och Cushman. Runt om i Sverige, på golfbanor, i parker, i kommuner och på kyrkogårdar ser vi dessa maskiner. I Sverige är det Gräsvårdsmaskiner med kontor i Malmö och Kungälv samt LHS-maskiner med kontor i Stockholm, Sundsvall och Östersund som är generalagenter.

Jon Fundahn utanför Gräsvårdsmaskiners kontor i Malmö. Klipparen är en 3-hjulig fairwayklippare från Jacobsen med beteckningen SLF630.

– Vårt mål är att vara en komplett leverantör. När man vänder sig till oss så ska vi kunna leverera allt som behövs för dem som jobbar inom grönytor. Vi har valt att vara nischade. För många år sen tog vi ett beslut att inte ta in för många märken i sortimentet, säger Jon Fundahn på Gräsvårdsmaskiner.

Gräsvårdsmaskiners historia startade redan 1958, kan man säga, då Jons pappa Olle började i verkstaden på Wilhelmssons, ett företag som sålde bland annat Jacobsen och Ransomes.

På den tiden hade dessa produkter två olika leverantörer. Ransomes var ett engelskt bolag och Jacobsen ett amerikansk. Efter några år blev Olle verkmästare och längre fram även säljare på Wilhelmssons.

Startade 1984
Med tiden försvann Jacobsen ur företagets sortiment men Ransomes fanns kvar. Längre fram blev Wilhelmssons uppköpta, dock fokuserade de nya ägarna inte så mycket på den engelska gräsklipparen. År 1984 startade Olle Gräsvårdsmaskiner tillsammans med några kollegor och började sälja Ransomes.

”Vårt mål är att vara en komplett leverantör.”

I början av 2000-talet blev Ransomes uppköpta av Textron, ett amerikanskt konglomerat med över 35 000 anställda. Textron ägde som av en händelse sedan tidigare Jacobsen och från 2012 är Gräsvårdsmaskiner importör av Textrons produkter inom området Industrial, vilket bland annat omfattar märkena E-Z-GO, Cushman, Jacobsen och Ransomes.

– För enkelhetens skull är agenturen i Sverige delad på två företag. Gräsvårdsmaskiner ansvarar för Värmland, Närke och Östergötland ner till Skåne och LHS-maskiner har resten av landet som sitt distrikt, säger Jon.

Två kontor – samma sortiment
Gräsvårdsmaskiner finns i både Malmö och Kungälv och de båda kontoren har samma sortiment. Försäljning, verkstad, reservdelar, utställningshall och slipmöjligheter finns på båda orterna. Jon ansvarar för Malmökontoret och Ivan Vasilev för Kungälvskontoret. Sammanlagd personalstyrka är 16 stycken som arbetar med försäljning, verkstad, service och administration.

Utställningshallen i Malmö.

I utställningshallen i Kungälv. Fr.v. Mattias Jöckert, säljare, Daniel Vasilev, reservdelar, Mats Holm, verkstadschef/teknisk support samt Ivan Vasilev, säljare och ansvarig för Kungälvskontoret.

– Vi har dessutom ambulerande servicebilar som kan serva och reparera på plats ute hos kund, fortsätter Jon. En del kunder har egna verkstäder och ordnar det mesta själva, andra har vi serviceavtal med och då kommer vi ut till dem och servar vid vissa timmar och intervaller.

Senaste åren har Gräsvårdsmaskiners försäljning och omsättning fått ett stort uppsving. Förklaringen ligger i ett antal nya kunder samt att kommunsidan ökat.

– För ungefär 1,5-2 år sen fick vi en ny serie rotorgräsklippare som är mycket viktiga. De drar mindre bränsle, har inga remmar och är lättare att serva. Allt detta gör att vi tagit marknadsandelar från andra märken, säger Jon.

Rotorklipparen Ransomes MP653 har inte några remmar utan istället en klippmotor till varje kniv. Dessutom är förarplatsen ISO-monterad för att minska vibrationer hos föraren. Klippbredder finns från 3 till 4,2 meter.

Även på golfsidan har det ökat. Tidigare sålde företaget kanske 50 elfordon av märket E-Z-GO per år. I år är antalet hittills uppe i 170 stycken!

Ökat intresse för elfordon
– Även elfordon av märket Goupil har ökat, bland annat till kunder inom park och kommun. Det finns uttalade mål i de flesta kommuner i Sverige att minska antalet fossildrivna fordon fram till ett visst årtal, så ju närmare man kommer dessa ökar takten och viljan att investera i elfordon, avslutar Jon.

© Sagax media / Grönytekontakt

← Föregående

Nästa →

Tidigare reportage


Kalmar Golfklubb – 70 år av golfspelande vid Kalmarsund

I Linköping sköts utemiljön av tre privata entreprenörer

Hetvatten — viktig del i miljöarbetet på Jönköpings kyrkogårdar