↑ Tillbaka till reportage

oktober 2018

Hetvatten — viktig del i miljöarbetet på Jönköpings kyrkogårdar

Hänsyn till miljön står i centrum för skötseln av de sex kyrkogårdar som ingår i Jönköpings församling. Miljöarbetet har bland annat resulterat i en successiv övergång till eldrivna transportfordon och handburna elverktyg. Samt inte minst miljövänlig ogräsbekämpning med hetvatten.

Skogskyrkogården i Jönköping gör skäl för sitt namn. En stor del av de 26 hektar som förvaltas är skogsbevuxna.

– Förr använde vi ättika och därefter gasol, berättar Jennie. Både metoderna har klara nackdelar. Ättika sprider en lukt som är högst olämplig på en kyrkogård och gasolbränning medför dessutom stora brandrisker.

Två maskiner
För tre år sedan beslöt förvaltningen att i linje med den antagna miljöcertifieringen köpa in en maskin som dödar ogräset med vanligt vatten. Det har fungerat så bra att ytterligare ett exemplar av samma maskin förvärvades i år.

– Den ena delas mellan fyra av våra kyrkogårdar i Jönköping, den andra använder vi här på Skogskyrkogården och Ljungarums kyrkogård, förklarar Jennie.

Förutom skonsamheten mot miljön har ogräsbekämpning med hetvatten klara fördelar jämfört med andra metoder. Det hävdar Berndt-Olof Johansson, verkstadsförman på Skogskyrkogården i Jönköping.

”När man väl lärt sig tekniken är det enkelt att på ett effektivt sätt få bort oönskad växlighet”

Sparar ryggar och pengar
– Arbetet sliter betydligt mindre på personalen än exempelvis mekanisk rensning med skyffeljärn, säger han. Det sparar både ryggar och pengar genom färre skador och sjukskrivningar. Även besprutning med ättika är ett slitsamt hantverk, eftersom den ryggburna behållaren väger drygt 20 kilo. Gasolbränning kräver utbildning och hade inte kunnat utföras i somras, med tanke på den torra väderleken.

Med hetvattenbekämpning är det precis tvärtom.

– Det får inte vara för blött i marken, då späds hetvattnet snabbt ut och gör i värsta fall ingen annan nytta än att ogräset växer ännu bättre, infogar Jennie Persson.

Vattnet som kommer ut från hetvattenmaskinens munstycke måste ha en temperatur nära kokpunkten för att växtcellerna ska sprängas och skrumpna ihop som vissna höstlöv.

Enkelt och effektivt
– Det gäller att inte gå lika fort fram som vid gasolbränning, förklarar Jennie. Men när man väl lärt sig tekniken är det enkelt att på ett effektivt sätt få bort oönskad växlighet. Det vet vi efter tre års erfarenhet med K-heat. Därför var det ett naturligt steg att inköpa en likadan maskin till.

Våra två K-Heatmaskiner har gjort mycket för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda och ligger helt i linje, med vår miljöpolicy, förklarar Berndt-Olof ”Bente” Johansson och Jennie Persson, båda arbetsledare på Skogskyrkogården i Jönköping. Förutom ogräsbekämpning kan maskinerna också användas för punktbevattning, högtryckstvätt av gravstenar, borttagning av stearinstänk från marschaller med mera.

De båda maskinerna från K-Vagnen i Karlshamn har levererats till kyrkogårdsförvaltningen av Mek & Maskin i Jönköping.

– Vi har märkt en klart stigande efterfrågan, sedan allt fler upptäckt fördelarna och de goda resultat som hetvattenbekämpningen ger, säger Mathias Öhrling, en av ägarna till Mek & Maskin. Vi har levererat flera stycken, och räknar med en fortsatt markant ökning av försäljningen till våren.

I det breda sortiment som saluförs av Mek & Maskin ingår ett stort antal välkända varumärken, bland annat Husqvarna, förklarar Mathias Öhrling och Kristian Eriksson, säljare på företagets anläggning i Jönköping.

© Sagax media / Grönytekontakt

← Föregående

Nästa →

Tidigare reportage


Tullgarns slott – ett av elva kungliga slott i Sverige