↑ Tillbaka till reportage

december 2018

I Linköping sköts utemiljön av tre privata entreprenörer

Sedan början av 1990-talet har Linköpings kommun ingen parkförvaltning i egen regi. Istället upphandlar man driften av allt från grönyteskötsel till vinterväghållning.

– Det kräver en hel del av oss som beställare, men å andra sidan gör det också det när det är i egen regi, säger stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson.

Linköpings kommun har för närvarande sju driftområden som i dagsläget sköts av tre olika entreprenörer, varav Thormans Entreprenad är en av dessa.

För närvarande har Linköpings kommun sju driftområden som i dagsläget sköts av tre olika entreprenörer: NCC, Thormans Entreprenad och Centric. Staden växer så det knakar. Kommunen är Sveriges femte största sett till befolkning, så framöver kommer förmodligen driftområdenas gränser att justeras vilket innebär att något område blir större än idag och något kanske får delas upp.

Linköping växer så det knakar. Här syns ett av de senaste områdena: Vallastaden.

Entreprenören ansvarar för allt
Ett driftområde innebär att entreprenören ansvarar för allt inom sitt avtalade område. Det vill säga gräsklippning, rensa ogräs, beskära buskar och träd, underhåll av lekplatser, grusgångar, asfaltsvägar, sopning, städning, tömning av papperskorgar, och vinterväghållning.

– Upphandlingarna löper på 3+1+1+1 år. Först tre år och så förlänger vi ett år i taget efter det, säger Liselott. Vi vill inte ha för korta avtal med tanke på de investeringar som våra utförare gör, då skulle ingen vilja investera i de maskiner som krävs för vissa områden.

Erfarenhet av ”båda sidorna”
Mycket fokus läggs på att utveckla upphandlingarna, även om Liselott och hennes kollegor är rätt så vana efter många år. Något som är till stor hjälp är att ha kontakt med andra kommuner, byta erfarenheter med dessa och se hur de jobbar.

”Det handlar inte bara om att beställa, det handlar även om att vara en bra beställare.”

Liselott har under sitt yrkesliv stor erfarenhet av ”båda sidorna”. Tidigare jobbade hon på entreprenadsidan, som utförare åt kommunen. 2004 började hon på Linköpings kommun som driftsingenjör, vilket innebar en del beställarjobb. Och sedan 2009 är hon stadsträdgårdsmästare.

– Det är till stor fördel att ha kunskap om båda sidorna för att göra ett bra jobb. Det handlar inte bara om att beställa, det handlar även om att vara en bra beställare, säger Liselott.

Värnar om det gröna
Ser man Linköping ovanifrån så upplevs den som en mycket grön stad med många parker, skogspartier och stråk. Något som kommunen värnar om. Trädgårdsföre- ningen i centrala staden är ett exempel på det. Den bildades 1859 och parken har stadgar som talar om vad man får göra och inte göra med de gamla miljöerna.

Trädgårdsföreningen mitt i centrala Linköping bildades 1859. I bakgrunden syns Linköpings Trädgårdshandel där kommunens sommarblommor odlas.

– Tidigare har flera städer haft trädgårdsföreningar, men idag är det bara Linköping och Göteborg som har sina kvar, säger Liselott.

Dessa gröna parker hade i första hand ett pedagogiskt syfte: man ville sprida intresset för odling. Genom att anlägga en plantskola och öka Linköpingsbornas kunskaper inom trädgårdsskötsel ville man stimulera odlingen för husbehov.

– Något som är unikt är att det drivs ett växthus i parken där sommarblommor odlas som planteras runt om i kommunen, fortsätter Liselott.

Liselott Johansson inne i Trädgårdsföreningens växthus, något som är unikt för Linköping

Ansvarig för växthuset är den entreprenör som ansvarar för driftområde 1 i Linköping, något som står i upphandlingen för just det området. Thormans Entreprenad är företaget som sköter det driftavtalet. Företaget har även flera av de sju driftområdena i kommunen.

Även i ytterområdena
Att man värnar om det gröna i Linköpings kommun syns även i ytterområdena, som även de får sin del av till exempel planterade sommarblommor.

– Även de som inte bor i innerstaden ska kunna njuta av blomsterprakten, så vi sprider ut den i alla områden. Det är något invånarna uppskattar, avslutar Liselott.

© Sagax media / Grönytekontakt

← Föregående

Nästa →

Tidigare reportage


Hetvatten — viktig del i miljöarbetet på Jönköpings kyrkogårdar

Tullgarns slott – ett av elva kungliga slott i Sverige