↑ Tillbaka till reportage

juni 2020

33 naturum i Sverige – ett av dem finns i Karlstads stadspark

Vad vore väl en stad utan en stadspark? På gångavstånd från Karlstads centrum ligger den 78 hektar stora parken Mariebergsskogen som har allt från naturum, strövområden, djurpark, friluftsmuseum och gott om plats för bad och fritidsliv.

På Naturum Värmland kan man få veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området kring Karlstad.

Från början var platsen i privat ägo men den skänktes år 1895 av Conrad Höök, som var ogift och barnlös. Hans önskan var att skogen inte skulle avverkas, ja han var väldigt tydlig på den punkten:

”Om Mariebergsskogen efter min död försäljes, så låt åtminstone skogen ej få komma i avferkarens våld. Skänk den då hellre till staden emot betryggande garanti för dess framtida bestånd och vård. Detta är min innerliga bön”, lär han ha sagt.

Hans önskan efterlevdes, och det kan dagens Karlstadsbor, och även många av stadens besökare, vara tacksamma för. Parken, vars historia började för över 200 år sen, är öppen alla dagar året runt, till glädje för gammal som ung.

Den 78 hektar stora parken har allt från naturum, strövområden, djurpark och ett friluftsmuseum.
Illustration: Per Hardestam

Fick namn efter frun
Enligt Karlstad stadsparks hemsida var en man vid namn Lars Magnus Wester vid 1700-talets slut ägare till Mariebergs landeri. Egendomen omfattade då de dåvarande stadsdelarna Marieberg, Galgberget (dagens Kvarnberget) och delar av Viken.

Lars Magnus fru hette Maria Magdalena, och namnet Marieberg anses komma från hennes namn. Längre fram byggde parets son, Adolf Mauritz Wester, herrgården som till slut kom i Carl Magnus Hööks ägo, tidigare nämnde Conrad Hööks far.

Har hållit fast vid löftet
Efter faderns död fick Conrad ärva herrgården och marken. Han satte stort värde på skogen samt de vackra omgivningarna och ville ha garantier för att naturen även i framtiden skulle förbli orörd.

Conrad var inte gift och hade inga egna arvingar som kunde ta vid efter honom. I stället önskade han att Mariebergsskogen skulle skänkas till Karlstad stad, men med det villkoret att ägorna skulle vårdas och bevaras efter hans död. Donationen till Karlstad stad verkställdes efter Conrads död 1895.

Hans vädjan har genom åren efterföljts. Staden har stått fast vid sitt löfte och Mariebergsskogen har kunna behålla sin unika egenart.

Området omfattar även ett stort skogparti med promenadstråk.

Ett ”Skansen” i Karlstad
Inte någonstans i världen finns det så många friluftsmuseer i förhållande till befolkning som i Sverige.

År 1915 föreslogs att för att bevara värmländska kulturhus så skulle det anordnas ett ”Skansen” på lämplig plats i Karlstad. Det beslutades att området skulle ligga i Mariebergsskogen och invigningen av Friluftsmuseet skedde i augusti 1925.

Skvaltkvarnen från Lekvattnets socken i Torsby kommun är en av alla kulturbyggnader som finns i parken.

En av alla kulturbyggnader som finns i parken är Skvaltkvarnen från Lekvattnets socken i Torsby kommun. Den är en äldre form av vattenkvarn med vertikal drivhjulsaxel och har varit en andelskvarn med flera andelsägare.

Jessica Nyström arbetar som trädgårdsmästare i Mariebergsskogen. Parken drivs som ett helägt kommunalt bolag och har runt 20 helårsanställda och ett antal säsongsanställda.

Jessica Nyström, trädgårdsmästare i Mariebergsskogen, tillsammans med några förskolebarn. Olika förskoleklasser brukar vara med i odlingsarbetet i köksträdgårdarna varje år.

– Parken har många återkommande besökare och i vanliga fall har vi mycket program varje sommar. Men i år har vi ställt in alla våra större arrangemang på grund av coronaviruset, säger hon.

Ett av Sveriges 33 naturum
I Mariebergsskogen finns ett av Sveriges 33 naturum. Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde där man kan lära sig mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format platsen. Naturvårdsverket kvalitetssäkrar naturumen för att se till att de på bästa sätt möter besökarnas förväntningar. Sammanlagt hade Sveriges naturum över 1,1 miljon besökare förra året.

Naturum Värmland har över 100 000 besök per år. Här arrangeras tipspromenader, naturvandringar, skattjakter och temadagar som äppeldagar, geologins dag och vilda blommors dag.

Naturumbyggnaderna samspelar ofta med naturen runt omkring vilket gör att arkitekturen i sig kan vara värd ett besök, så även i Mariebergsskogen.

VAD ÄR ETT NATURUM?

Naturum finns över hela Sverige. Det är ett centrum för besökare till ett visst naturområde och är en verksamhet med aktiviteter, inte bara byggnader och utställningar. Själva byggnaden samspelar ofta med naturen omkring och ger alla en möjlighet att lära sig mer om natur och miljö.

Naturumen ska ge besökaren kunskap om naturen och dess värden. Besöket ska också vara en inspirationskälla för att bege sig ut och upptäcka mer. De ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. Naturum ska vara en rolig plats att besöka och en rik kunskapskälla för besökaren. Men ett besök på naturum ska inte ersätta besöket i naturen.

NATURUM PÅ GÅNG I SVERIGE

Naturvårdsverket äger rätt att godkänna anläggningar som följer riktlinjerna för naturum och som bedöms komplettera det befintliga naturumnätverket. För närvarande har två kommuner fått rätt att använda varumärket under tiden som ett naturum planeras. Dessa projekt har följande arbetsnamn:
• Naturum Oset (Örebro kommun)
• Naturum Bottenviken (Luleå kommun)

VAD KRÄVS FÖR ATT BLI NATURUM?

Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. I Naturvårdsverkets riktlinjer för naturum kan man läsa mer om hur arbetet med naturum ska bedrivas i Sverige. I riktlinjerna finns också information om vad som gäller för att kunna godkännas som naturum.

Förutom kraven i riktlinjerna så ställs också vissa minimikrav vad gäller bemanning, utställning och verksamhet. Bemanning ska utformas så att verksamheten är öppen för allmänheten minst 1 000 timmar fördelade på minst 150 dagar.

För naturum ska det finnas ett föreståndarskap motsvarande minst 75 procent av en heltidstjänst. Verksamheten ska innehålla regelbunden och varierad programverksamhet, som omfattar minst 100 programpunkter under minst sex månader.

(Källa: Naturvårdsverket)

© Sagax media / Grönytekontakt

← Föregående

Nästa →

Tidigare reportage


Gustafssons Marktjänst utvidgar sin maskinpark med en Multihog

Pärlan vid Vänerns strand strax norr om Lidköping

Svenska Aspen fortsätter expandera – nu står USA på tur!