10 februari 2020

Ströman ny generalagent för Johnston och Beam

Från 1 december 2019 är Ströman Maskin generalagent för Johnston och Beam i Sverige, och tar ett helhetsansvar för sopmaskiner inom Bucherkoncernen. Ströman blir därmed Sveriges största leverantör av sugande sopmaskiner.

Landets ledande leverantörer av maskiner för vägunderhåll till kommuner och entreprenörer. Företaget kan nu erbjuda Sveriges bredaste sortiment av sugande gatusopmaskiner. Allt från kompakta maskiner till chassiburet från 1 till 14 kubik.

– Detta är en spännande utmaning och ett tillskott till våra befintliga sopmaskiner från Bucher. Nu kan vi erbjuda våra kunder större och fler specialanpassade maskiner. En ny produktgrupp i ett företag kräver en del, men vi är väl förberedda, säger Jan Rhodén, vd på Ströman Maskin.

Ströman har sålt Buchers sopmaskiner sedan 1995 och har byggt upp en väl fungerande organisation med fokus på försäljning och hög servicenivå på eftermarknaden. Företagets målsättning är att fortsätta stärka och utveckla sin position på marknaden.10 februari 2020

Nyhet från Weibulls: Planteringsjord med biokol

Inför odlingssäsongen 2020 packar Weibulls en nyhet till jordfamiljen — planteringsjord med biokol i 40 liters säck. Målsättningen är att erbjuda ytterligare en mångsidig och miljöanpassad jordprodukt för en alltmer medveten trädgårdskund.

Planteringsjord med biokol är en blandning av torv, organisk gödsel och biokol, som lämpar sig för plantering i hela trädgården. Såväl grönsaker som blommor och buskar drar nytta av att kolet i jorden fungerar som ett näringsmagasin.

Kolet i planteringsjorden bidrar också till att förbättra jordens struktur, där växternas rötter trivs och kan sprida sig djupt ner i marken.

– Vi arbetar kontinuerligt för att öka antalet produkter som är godkända för ekologisk odling. Weibulls planteringsjord med biokol är ett tillskott i Weibulls familj med KRAV-godkända produkter, säger Isac Svärd, produktchef för torv, gödsel och jord på Weibulls.

Weibulls planteringsjord med biokol är en jordprodukt som är färdig att användas för odling. Det betyder att det inblandade biokolet på förhand är laddat med organisk hygieniserad gödsel. Mikrolivet bidrar till att pytsa ut väl avvägda näringsdoser i jorden över lång tid. Med sin inre byggnad fungerar biokolet också som vattenmagasin och bidrar till att bevara en gynnsam fukthalt i jorden.

– Det är roligt att kunna erbjuda en produkt som på ett enkelt sätt låter vanligt folk, inte minst miljömedvetna hemmaodlare, bidra till att binda mer koldioxid i marken, säger Isac. Den biokol vi adderar har svenskt ursprung och framställs av spannmålsrester med noggrann kontroll i varje led.

Biokolets fördelar vilar på en tusenårig kunskap med ursprung i Sydamerika där urinvånarna använde biokolets egenskaper för att berika Amazonas näringsfattiga jord. Biokol framställs av organiskt material som hettas upp under syrefattiga omständigheter.

Biokol fungerar som kolsänka då dess organiska material inte bryts ner på lång tid. En kolsänka är ett ställe som binder kol så att det hindras från att förenas med syre och bli till koldioxid som sedan slinker ut i atmosfären. Biokol hjälper alltså till att minska atmosfärens innehåll av växthusgasen koldioxid.


10 februari 2020

Självstyrd gräsklippning för riktigt stora ytor

Husqvarna tar nu ytterligare ett steg framåt när det gäller autonoma och uppkopplade tjänster för professionell grönyteskötsel. Husqvarna Autonomous Systems består av en eller flera självstyrda robotgräsklippare.

Husqvarna Autonomous Systems är utvecklat för att förbättra produktiviteten, arbetsmiljön och säkerheten för dem som professionellt arbetar med att sköta och underhålla stora gräsytor. I många fall är denna typ av områden både svåra och riskfyllda att klippa och underhålla, till exempel flygplatser och solcellsparker.

– Vi har 25 års erfarenhet av robotgräsklippning och med Husqvarna Autonomous Operation visar vi vår innovativa drivkraft. Robotteknik och autonoma lösningar kommer att spela en viktig roll i framtiden när det gäller underhåll av grönområden och Husqvarna Autonomous Systems är bara ett exempel på hur innovationer kan förbättra den professionella gräsmatteskötseln, säger Sascha Menges, President Husqvarna Division.

Husqvarna Autonomous Operation använder Husqvarnas nya EPOS-teknologi, ett satellitnavigeringssystem med hög precision som ger förbättrad position med en noggrannhet på 2–3 cm. Tekniken gör det möjligt att med hjälp av virtuella gränser låta maskinen arbeta såväl inom som mellan arbetsområden. Driftseffektiviteten ökas tack vare att maskinerna kan användas när som helst. Husqvarna Autonomous Operation kommer under 2020 att testas i ett antal pilotprojekt och finns tillgängligt på marknaden under 2021.


10 februari 2020

Marknadens mest kraftfulla ryggburna lövblås

Stihl presenterar marknadens mest kraftfulla och bekväma lövblås med ny smart start. BR 800 har en enkel sidostart för att underlätta för användaren. Den nya lövblåsen har ett steglöst ställbart blåsrör samt ett handtag som reducerar vibrationer tack vare det nya ergonomiska bärsystemet samt inbyggt antivibrationssystem.

– Den nya selen med S-formade axelremmar i kombination med bröst- och höftsele tillåter ett högt och bekvämt bärläge för både män och kvinnor. Sidostarten SmartStart har även funktionen Easy2Start som gör att man inte behöver rycka så hårt för att få igång maskinen, säger Mats Gustafsson, nordisk produktchef på Stihl.

BR 800 är anpassad för professionella användare för effektiv röjning av löv, skräp och kvistar i stora områden. BR 800 har även en av marknadens lägsta bränsleförbrukning men samtidigt en hög blåskraft på hela 41 Newton. Den låga bränsleförbrukning gör att driftstiden ökar med cirka 20 procent och att mer arbete blir utfört på en tank.

Enkel och verktygsfri justering av både gashandtaget och blåsröret ger optimal och individuellt anpassad ergonomi. BR 800 är smidig att transportera tack vare fästanordningen som gör att blåsröret enkelt kan hakas fast på maskinen. Lövblåsen har även ett hål för en väggkrok för smidig förvaring.

– Med Stihsl antivibrationssystem har vibrationerna reducerats till en av marknadens lägsta, samtidigt som vi har sett till att BR 800 ger blåskraft i toppklass. Sammantaget ger det en fantastiskt uthållig och effektiv lövblås, avslutar Mats Gustafsson.


10 februari 2020

Ny förbättrad köp- och säljtjänst för entreprenörer

Nu lanseras BytUpp, marknadsplatsen för entreprenörer, av entreprenörer, som vill köpa och sälja maskiner och tillbehör.
— Vår egen frustration var startskottet för BytUpp, säger vd Johan Salinder.

Johan fortsätter:
– Vi saknade en marknadsplats anpassad för branschen där man med lätthet kan uppgradera och anpassa sin maskinpark efter säsong och behov. När vi började leta efter platser att annonsera på var alternativen få och vi upplevde att det var svårt att träffa rätt i sökfunktioner.

Då kategoriseringen var bristfällig när det gällde maskiner och tillbehör för entreprenörer behövde de annonserna alltid vara nyast och ligga på förstasidan för att överhuvudtaget upptäckas.

– Vi är därför glada att kunna erbjuda bytUpp.se, ett anpassat och enkelt verktyg med tydliga och anpassade kategorier och sökfunktioner. Oavsett om man vill köpa, hyra eller sälja ett fordon, redskap eller maskin, säger Louise Björkenfors, marknadsansvarig på BytUpp.

Johan tillägger:
– Vi har skapat verktyget vi själva önskar, där annonserna kostar vad de borde kosta. En marknadsplats där man kan fokusera på det man vill och slippa extra krångel för att annonsera och marknadsföra sina grejer.

Här är personerna bakom nya marknadsplatsen BytUpp: Fr.v. Johan Salinder, vd, Louise Björkenfors, marknadsansvarig och Benjamin Mahl, kundansvarig.

10 februari 2020

Maskinparken blir ny stor aktör i branschen

Maskinparken Sverige AB är en ny aktör inom grönytebranschen. Genom förvärv av sex välrenommerade företag blir det nybildade företaget en av landets största aktörer på grönytemarknaden, med en omsättning överstigande 300 miljoner kr.

De företag som förvärvats är KS Maskiner AB, KTT Motor AB, LMK Markvårdsmaskiner AB, Markvårdsmaskiner Väst AB, Markvårdsmaskiner Öst AB och Parkmaskiner Kinna AB.

Genom förvärven kommer dessa bolag att byta namn till Maskinparken. Huvudkontoret är placerat i Kungälv. VD och delägare i Maskinparken AB är Thomas Lövström, ett välbekant namn inom branschen. Han var tidigare en av de drivande aktörerna bakom Västerservice Traktor AB.

Ledande leverantör
– Vi ser fram emot att välkomna kunder och leverantörer till Maskinparken Sverige AB, kommenterar han. Tillsammans blir vi landets ledande och största leverantör av markvårdsmaskiner. Förvärven stärker möjligheten för oss att erbjuda nya och gamla kunder bästa möjliga maskinlösning för varje ändamål.

Samtliga tidigare ägare av de förvärvade bolagen äger tillsammans aktierna i Maskinparken Sverige AB och satsar vidare under gemensam fana.

– Vi räknar med fortsatt expansion, fortsätter Thomas Lövström. Fler företagsförvärv kan bli aktuella framöver.

Den stora kundkretsen kommer inte att märka alltför mycket av förändringarna, eftersom lokaler, service och saluförda varumärken blir kvar som tidigare.

Komplett program
– Genom samgåendet kan vi utveckla synergieffekter, till exempel ökad satsning på utbildning av vår personal så att vi alltid är uppdaterade med spetskompetens, förklarar Thomas. I kraft av vår storlek kan vi erbjuda våra kunder ett komplett program, som spänner över hela fältet inom vårt marknadsområde. Med bibehållen snabb och fackmannamässig servicenivå. Det gäller såväl nytt som begagnat.

De varumärken som ingår i utbudet är av välkända fabrikat från 40-talet marknadsledande tillverkare. Sortimentet täcker behov som snöröjning, sandning, vårstädning, sandupptagning, gräsklippning, flishuggning, luftning, dressing, lövhantering, transporter med mera. Alla maskiner uppfyller gällande miljökrav. Maskinparken AB sysselsätter i dagsläget ungefär 80 personer.

Röster om Maskinparken:
– Det ska bli roligt att bli en del i en stor koncern och samtidigt behålla den lokala närvaron, säger Roger Svensson, anläggningschef på Maskinparken Malmö- Svedala.

– Efter många år i branschen känns det helt rätt för oss att ta nästa steg i utvecklingen, Det kommer gynna kunderna att det nu finns en större aktör i branschen som driver utvecklingen, kommenterar Peter Karlsson, anläggningschef på Maskinparken Kinna.

– Det är ett naturligt steg att vi nu går samman med det tydliga syftet att vässa vårt kunderbjudande ytterligare och leda utvecklingen i branschen. Nu går vi en gemensam väg framåt, säger Michael Jansson, anläggningschef på Maskinparken Stockholm.

Ett av företagen som förvärvats är KTT Motor i Karlstad. På bilden syns vd Markus Carlsson.

10 februari 2020

Eldriven ogräsmaskin med 8,5 timmars batteripaket

Årets första europeiska mässa för park och grönytor håller hus i Holland i januari varje år. Hit kommer producenter, leverantörer och kunder från hela centraleuropa för att presentera och ta del av alla nyheter i branschen. Heatweed är en av de stående utställarna på mässan, och varje år brukar företaget komma med med en nyhet. Så även i år.

I sin monter kunde Heatweed presentera Europas starkaste batteripaket för handhållna ogräsmaskiner.Både konkurrenter, leverantörer och inte minst alla kunder som besökte montern kunde förvissa sig om att Heatweeds nyutvecklade batteripaket verkligen fungerar oavbrutet i 8,5 timmar. Johan Kr. Rud, ägare till Heatweed, hade fullt upp med att demonstrera den nya modellen för den stora skaran av intresserade besökare, inklusive internationell media.

Design och funktion
Företaget har sin vana trogen satsat såväl på design som funktion. Men varför varför har ni tagit fram en elversion av just den här modellen, undrade vi på Grönytekontakt.

– Heatweed har haft en elversion av Mini sedan 2015, förklarar Johan. Nu har vi tagit fram ett batteripaket som ger full arbetskapacitet under en hel arbetsdag, 8,5 timmar. Våra kunder har frågat efter en elversion av den lilla maskinen som de kan använda på innegårdar, i bostadsföreningar, på kyrkogårdar, sjukhus och alla platser där man eftersträvar så låga ljudemissoner som möjligt.

– Utifrån detta började vi utveckla en e-version, och vi blev inte nöjda förrän vi fått fram ett batteripaket som fungerar genom hela arbetsdagen, och mera till. På så sätt sparar kunden tid och pengar och även miljön mår bättre. Maskinen kommer att finnas på den svenska marknaden inom kort, lovar Johan.

Stor efterfrågan
– Vi ser framför oss att den här maskinen kommer till Sverige i slutet av mars .Vi producerar för fullt nu, och vi har redan en stor orderbok på Mini med batteripaket från den här mässan.

Batteripaket med så hög kapacitet väger förstås en del?

– Ja, medger Johan, men vi har fått hela paketet till att väga endast 150 kg. Det är vi mycket nöjda med och vi ser fram emot att förse hela Europa med denna snygga lilla ogräsmaskin!

Det här är bara en av flera nyheter från Heatweed som ska lanseras framöver. Än så länge är Johan förtegen om vad det handlar om i övrigt, men lovar att lätta mer på förlåten i kommande nummer av Grönytekontakt.


10 februari 2020

E-tron servar Stena Fastigheters elbilsflotta

E-tron har slutit avtal med fastighetsbolaget Stena Fastigheter avseende löpande service och reparationer av bolagets totala elfordonsflotta i Stockholm och Uppsala.

Stena Fastigheter har idag runt 120 fastigheter i Stockholm och Uppsala, där fastighetsskötseln till stor del utförs med hjälp av eldrivna arbetsfordon.

– Vi är jätteglada att Stena Fastigheter valt oss som partner för service och reparationer av deras elfordonspark. Det är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete med hög servicegrad ihop med kvalitet och kunskap uppskattas och uppmärksammas, säger Henrik Gunnarsson, försäljningschef på E-tron AB.

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 25 000 bostäder och 3 500 lokaler i storstadsregionerna. Internationellt bedrivs verksamhet genom Stena Realty.

Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker samarbeten med skolor, ideella organisationer och myndigheter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge.


12 december 2019

Andra generationen ryggburna proffsbatterier

Den första generationen ryggburna AR-batterier från Stihl får nu en uppföljare. AR 2000L och AR 3000L är två nya ryggburna batterier för professionella användare som kräver högre kapacitet för längre arbetspass.

Jämfört med föregångarna AR 2000 och AR 3000 har de nya batterierna mer energi och bättre ergonomi med det nya AR-bärsystemet.

De nya ryggburna batterierna AR 2000L och AR 3000L från Stihl innehåller mer energi än sina föregångare. Energiinnehållet ökar med hela 10–25 procent och batterierna lämpar sig till professionella användare som vill få ut mer av sina maskiner i Stihl batterisystem PRO.

Samtidigt lanseras en ny bärsele anpassad för de nya batterierna. Med bärselen AR kan användaren enkelt justera selen som är anpassad efter alla kroppstyper. Bärselen ger en bättre ergonomi under både korta och långa arbetspass. Med en optimerad ventilation och flera justerbara delar kan selen anpassas efter användaren för en perfekt passform.

– De justerbara axelbanden gör det enkelt att få ryggplattan på exakt rätt ställe och det ledade midjebältet gör att maskinen följer med i rörelsen. Dessutom sätts batteriet fast med ett enkelt klick, säger Mats Gustafsson, nordisk produktchef Stihl. Både AR 2000L och AR 3000L har en inbyggd Stihl Smart Connector innanför skalet som ger tillgång till den digitala tjänsten. Användaren får enkelt fram värdefull användningsstatistik, historik och direktkoppling till återförsäljare för service.

LED-skärmen ger en tydlig översikt över laddnings- och felstatus samt Bluetooth-anslutning. I sidan på batterierna finns även en USB-port för laddning av exempelvis mobiltelefon.


12 december 2019

Bygg och konfigurera maskinen på hemsidan

Redan 1997 började Nordfarm en tradition i maskinbranschen genom att ge ut en maskinkatalog med hela sortimentet och alla priser tydligt utsatta. Nu visar företaget återigen riktningen när kunderna kan bygga och konfigurera sina maskiner direkt på hemsidan.

Nordfarm Maskin arbetar med ständig utveckling och förbättring och sedan över ett år har alla återförsäljare haft möjlighet att bygga och konfigurera nya maskiner direkt på nätet. Nyttan har varit tydlig och företaget lanserar nu denna möjlighet för alla genom sin hemsida, nordfarm.se.

På hemsidan hittar man nu detaljerad information om respektive maskin, med utrustning och tillvalsmöjligheter, fotografier och i många fall även rörlig media.

Den stora nyheten är att man nu kan bygga och konfigurera sin maskin i detalj innan man bestämmer dig för exakt den maskinkonfiguration som passar allra bäst. Och i hela processen fortsätter Nordfarm att vara mycket tydliga med prissättningen, precis som tidigare.

Kunden kan bygga sin maskin när det passar bäst, dag som kväll, vardag som helg. Den färdigkonfigurerade maskin kan enkelt skickas till den egna e-posten eller skickas till närmaste återförsäljare för vidare diskussion om utrustning eller exempelvis leveranstid.


12 december 2019

Ny åretruntmaskin från Multihog lanserad

Multihog lanserar en ny sopmaskin och redskapsbärare som med fördel också kan utrustas med vinterredskap. På det sättet blir maskinen användbar året om.

– Bland det bästa i branschen, förklarar Lasse Sannes med 36 års erfarenhet av arbete med sopmaskiner. Det han åsyftar är nya Multihog CV 350, som HM Maskin har agenturen för i Sverige, där Kalle Lindén är säljare.

– Multihog CV350 symboliserar komfort, miljö och kraft, hävdar Kalle Lindén. Enorm sugkraft och en bra förarmiljö gör att maskinen tåls att jämföras. Lasse tillägger:

– Maskinen har individuell fjädring på alla hjulen, fyrhjulsdrift, steg 5-motor och mycket god sugkraft, med flera finesser som återvinningsvatten i separat tank med tryckpump.

Tack vare fyrhjulsdriften och den individuella hjulupphängningen har maskinen goda egenskaper vid vinterkörning. Det betyder att man med fördel kan utrusta maskinen med vinterredskap, för att få mer användning året runt.

Lasse Sannes (t.h) och Kalle Lindén, som är säljare på HM Maskin.

12 december 2019

Svanenmärkta utemöbler i återvunnen plast

Nu kan möblerna i parker, skolor och bostadsrättsföreningar produceras i återvunnen plast. Danska out-sider lanserar en lång rad produkter som alla är certifierade enligt det officiella nordiska miljömärket Svanen och är Nordens första Svanenmärkta utemöbler i återvunnen plast.

Företaget out-siders nya möbellinje har skapats med hänsyn till naturen och klimatet. Alla material är nämligen miljömässigt hållbara, eftersom de har producerats av återvunna material och dessutom går att återvinna på nytt.

Det betyder att de lever upp till FN:s globala hållbarhetsmål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion.

– Miljövänliga material i leksaker, mat och kläder är något som har diskuterats länge, och trots att möbler och utelek har ignorerats i debatten kring hållbarhet i vardagen har det för oss varit ett helt naturligt steg att även eftersträva samma höga standarder för våra produkter, berättar Ib Mogensen, vd för out-sider.

Han fortsätter:

– För oss är det viktigt att börja med oss själva. I stället för CSR-satsningar som ser bra ut på hemsidan har vi gjort våra kärnprodukter 100 procent hållbara. Och så gör det ju inget att möblerna dessutom är vackra att titta på.

Miljømærkning Danmark, som ansvarar för Svanenmärkningen i Danmark, delar entusiasmen för den nya produktserien från out-sider:

– Det är en god nyhet att out-sider har valt att certifiera en rad av sina utemöbler med Svanen. Deras produkter har en spännande funktion eftersom de är både möbler och lekredskap, och så har de samtidigt en spännande historia i och med att de är tillverkade av enbart återvunnen plast, förklarar Martin Fabiansen, direktör på Miljømærkning Danmark.

De Svanenmärkta möblerna är producerade av 100 procent återvunnen polyetenplast, varav 85 procent kommer från internt spill och överskott i produktionen. Det innebär att felproduktioner, uppstartsrester och gamla produkter återanvänds i den nya produktionen i stället för att skickas med förorenande transporter till andra länder för förbränning.

Resterande 15 procent kommer från polyetenpåsar som mals ner och smälts samman med det övriga materialet, vilket skapar spännande färgskiftningar.

Hållbara lösningar
Den nya serien med Svanenmärkta produkter tydliggör out-siders strävan efter att bidra till en hållbar utveckling.

– Vi har alla ett ansvar för att göra vår värld mer hållbar. Med våra nya helt återvunna produkter axlar vi en del av ansvaret och skapar en mer hållbar framtid. För oss känns det meningsfullt att börja här, och vi hoppas naturligtvis att resten av branschen ska följa efter, berättar Ib.

Att förbereda sina produkter för en framtid med större fokus på hållbarhet ligger helt rätt i tiden. Ett ökat miljöfokus betyder att efterfrågan kommer att skifta under de närmaste åren.

Enligt Miljømærkning Danmark ställer många offentliga inköpare krav på miljömärkning i sina upphandlingar – och många har även en policy för miljömärkta inköp.

– Många kommuner efterfrågar miljömärkta produkter i allt högre grad, och vi märker dessutom av ett ökande intresse för Svanenmärkta byggvaror, berättar Martin och fortsätter:

– Därför är jag övertygad om att out-sider kommer att uppleva det som en stor styrka att kunna erbjuda Svanenmärkta utemöbler när öppna ytor för förskolor, bostadsrättsföreningar och parkområden ska inredas.


15 oktober 2019

Ny spridare med enastående bevattningsjämnhet

Östorps Bevattning, distributör för Hunter i Sverige, presenterar nu en ny spridare från tillverkaren med beteckningen TTS-800.

Spridaren TTS-800 har marknadens starkaste drivenhet, ett rostfritt cylinderfoder och kan även användas med smutsigt och återvunnet vatten.

Bevattningsjämnheten är enastående. Det finns 12 olika standardmunstycken och 9 lågvinkelmunstycken att tillgå. Det gör att spridaren passar på de flesta ytor med kastradie från 11,3 meter till 28,7 meter. Perfekt på alla golfbanans ytor men också för fotbollsplaner och i parker.

Det väl tilltagna kopplingsutrymmet är stort nog för att rymma alla spridarens komponenter tillsammans med dekoder och skarvkopplingar.

Att kunna utföra all service uppifrån utan att man behöver gräva har varit en unik självklarhet på Hunterspridare i många år. Med TTS-800 blir det ännu enklare. Allt för att ge kunderna en produkt som har lång livslängd och låga driftkostnader.

Spridaren fungerar tillsammans med alla på marknaden förekommande styrsystem.


15 oktober 2019

Michelin X Tweel Turf till JD 900-serien ZTrak

Från 2019 finns Michelin X Tweel Turf luftfria radialdäck tillgängliga för John Deere 900-serien ZTrak-gräsklippare med noll vändradie för professionellt bruk.

Kunder som utrustar sina ZTrak-maskiner med de nya luftfria däcken kommer sannolikt aldrig mer att behöva köpa bakdäck till sina klippare med noll vändradie.

I jämförelse med traditionella pneumatiska däck, eliminerar Michelin X Tweel Turf i stort sett alla stillestånd på grund av däckproblem, och är så gott som underhållsfria.

Den nya Z994R-klipparen erbjuder både förarkomfort och produktivitet och är konstruerad för att tilltala kunder som letar efter en kompakt lösning för begränsade ytor. Den är utrustad med en kraftfull 25 hk (18,4 kW) dieselmotor, en extra kraftig ram och ett remdrivet klippdäck för optimal effektivitet.

Hög kapacitet uppnås också genom 137 cm 7-Iron PRO rotorklippdäcket med sidoutkast.

– Z994R kommer till sin rätt i de besvärligaste klippförhållanden, medan den samtidigt är bränslesnål, kompakt, och ger prov på en hållbarhet som professionella kunder förstår att sätta värde på, säger Carlos Aragones, John Deeres marknadschef för grönyteprodukter, i Europa.

Bland de olika tillvalen finns de spännande nya Michelin X Tweel Turf-däcken, som, till skillnad från traditionella pneumatiska däck, är punkteringsfria. Däckstorlek och bultmönster är desamma som på standarddäck, men X Tweel-däcket har konstruerats med samma gummiteknik som vanliga bildäck, vilket innebär att det håller upp till tre gånger längre.


1 augusti 2019

GML har fått skötselavtal med Särö Golf Club

GML Sport AB har fått förtroendet att ansvara för skötseln av Särö Golf Clubs 9-hålsbana och 9-håls korthålsbana. Avtalet är tecknat på 1+2 år.

Intresset för extern bandrift ökar konstant och GML Sport AB är glada att nu starta upp ett samarbete med Särö Golf Club.

Avtalet, som även innehåller ett dispositionsavtal för befintlig maskinpark, stärker GML:s position i den västra regionen där man i dagsläget har skötselavtal med fyra golfanläggningar. Ordförande i Särö Golf Club, Bertil Wiktoren, ser fram emot en spännande golfsäsong:

– Vi ser fram emot ett givande samarbete med GML Sport. I samband med att vår greenkeeper gick i pension blev det ett naturligt steg för klubben att pröva möjligheten med en extern partner för banskötseln. Efter en normal upphandlingsprocess föll vårt val på GML Sport, främst mot bakgrund av deras erfarenhet från skötsel av golfbanor men givetvis också på grund av att de var kostnadsmässigt konkurrenskraftiga.

GML:s försäljningschef Anders Kristiansson ser positivt på utvecklingen för extern bandrift. Han säger: – Vår ambition är alltid att skapa trygghet, god ekonomi och hög kvalitet för våra kunder. Det uppnår vi tack vare en kombination av kostnadseffektiv drift, mindre administration och hög kompetens.

GML har i dagsläget skötselavtal med fyra olika golfanläggningar i den västra regionen.


1 augusti 2019

Gunnars Maskiner expanderar vidare i Borås

Gunnars Maskiner, med säte i Åsarp mellan Falköping och Ulricehamn, har expanderat vidare. Under maj månad invigdes de nyrenoverade lokalerna i Borås.

Numera finns Gunnars Maskiner representerade på sju platser i Västra Götaland: Åsarp, Lidköping, Vara, Skövde, Töreboda, Kungälv samt nu även i Borås. Företaget jobbar främst med lantbruks- och entreprenadmaskiner och omsätter idag över en halv miljard kronor.

Martin Gunnarsson, VD på Gunnars Maskiner, är mycket positiv inför framtiden:

– Det ser spännande ut framöver med mycket ny teknik som kommer in i våra maskiner. Vi har idag över 200 maskiner som är uppkopplade mot våra anläggningar och som vi kan hjälpa proaktivt. Till detta över 300 självstyrande traktorer ute på åkrarna.

– Detta är något som sparar miljön på många sätt, med mindre mängder bekämpningsmedel och diesel som går åt till att bruka våra jordar.

I Borås kommer Gunnars Maskiner att sälja både lantbruks-, entreprenad- och grönytemaskiner.

– Vår kunder ligger i framkant och efterfrågar den nya tekniken. Vi på Gunnars Maskiner fortsätter att investera i anläggningar och utbildning för våra anställda så vi kan möta våra kunders förväntningar nu och i framtiden, avslutar Martin.


1 augusti 2019

Utsläppsfri körning med Trejon Flexitrac iON

Trejon Flexitrac iON är en ny medlem i den sedan tidigare populära Trejon Flexitrac 11-serien. iON-modellerna är helt eldrivna och ger en extremt tyst och helt utsläppsfri körning.

Trejon Flexitrac kännetecknas av riklig standardutrustning, smidighet, stabilitet och hög lyftkraft. Det tillsammans med ett brett utbud av redskap för olika ändamål och behov gör lastaren mycket mångsidig.

Kompaktlastaren är utrustad med två elmotorer. En elmotor är inbyggd i drivsystemet, vilket ger hög prestanda och dragkraft, och en elmotor genererar kraften till hydrauliken. Ett system med två separata elmotorer garanterar full kraft i hydraulik och drift var för sig såväl som samtidigt.

Trejon Flexitrac iON lämpar sig utmärkt i miljöer som är känsliga för buller och utsläpp. Modellen är anpassad för körning både inomhus och i utemiljöer. Andra plus är lågt underhållsbehov och lång körtid. iON-serien är liksom övriga Flexitrac-modeller rikligt standardutrustad med bland annat parallellföring, full trafikbelysning, arbetsbelysning, hydrauliskt Trima/SMS redskapsfäste och hydraulisk 3:e funktion.

Modellen finns i två versioner. Modell 1130 har ett blybatteri på 300 Ah/ 14,4 Kwh och modell 1140 har Li-ionbatteriteknologi på hela 400 Ah/19,2 Kwh, vilket är marknadens kraftigaste kompaktlastarbatteri.

Laddaren, som beställs separat, finns i två utföranden. Normalladdaren är på 48 V/50 A och passar båda modellerna. Snabbladdaren på 60 V/200 A (kräver 25 A-säkring) och laddar 0-100 % på cirka 2-3 timmar. Även den är en av marknadens mest kraftfulla och passar modell 1140.


1 augusti 2019

Ny tillverkare av släp på svenska marknaden

Två ambitiösa estländare har introducerat egentillverkade släpvagnar på den svenska marknaden. Företaget heter ForeSteel och marknadsför sju versioner av släp med tillbehör. Bland annat med tipp och lövsug.

Bolaget är sedan tidigare etablerat i de baltiska länderna, Danmark, Norge, Tyskland och nu sedan en tid även i Sverige. Antalet återförsäljare uppgår redan till 18 stycken.

– Vi har blivit mottagna med öppna armar, säger Argo Rossner, en av de två ägarna.

FT-1000 är beteckningen på den populäraste modellen med 1 000 kg lastkapacitet. Släpet har flera hydrauliska tippfunktioner och en plattform avsedd för mindre maskiner typ småtraktorer, eldrivna fordon, minilastare och ATV. Modellprogrammet omfattar släp med lastkapacitet från 500 till 2 500 kg med off-roadegenskaper. Konstruktionen ger lätt vikt, hög stabilitet och stor flexibilitet, enligt tillverkarna.

Lövsugen Foresteel 18HP PROvac är utarbetad för användning med traktorer, och är konstruerad för att uppnå lägre ljudnivå och högre sugeffekt.

Lövsugen är avsedd för röjning av skräp, löv, avfall och andra material från parker, vägar, vägslänter med mera.

– Vi fortsätter att växa, och vi ökar vår produktion, förklarar Argo. Vi kommer att hålla oss i Nordeuropa och ser fram emot att träffa många kunder på Elmia.


1 augusti 2019

Mer än 4 000 City Rangers från 2200-serien!

I år kan Egholm fira att mer än 4 000 maskiner från City Ranger 2200-serien (nu modell 2260) rullat ut från produktionen i Lemvig. Ställer man så många maskiner i en rak linje efter varandra skulle det motsvara 10 km!

Går man tillbaka till 2008 var det en mycket speciell dag för Egholm och för de anställda i Lemvig i Danmark, när City Ranger 2200-serien introducerades efter flera års förberedelse.

Alla medarbetare var stolta över den nya multifunktionsmaskinen och såg fram emot hur marknaden skulle ta emot den. City Ranger 2200-serien var speciell på många sätt. Quick-shift-funktionen för byte av verktyg från 1 till 4 minuter var en bedrift inom branschen.

Sedan 2008 har City Ranger-modellen utvecklats flera gånger – till exempel 2012 uppdaterades den till modell 2250 och förra sommaren till modell 2260.

Den mer miljövänliga, bensindrivna City Ranger 2260 har flera innovativa förbättringar, bland annat bättre hyttkomfort, ny ergonomisk gaspedal och 96 % reduktion av NOx.


1 augusti 2019

Walker Mowers möjliggör fossilfri grönyteskötsel genom HVO100

Som ett steg i att vara framtidens leverantör av professionella åkgräsklippare så godkänner Walker Mowers Sweden AB per omgående användning av det fossilfria förnybara bränslet HVO100 i dieselmaskiner från Walker.

HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja), som är helt fossilfritt och förnybart, minskar utsläppen av CO2 med upp till 90 % och är därigenom extremt skonsamt mot miljön.

– Den miljömässiga aspekten har blivit en central del för våra kunder i processen då man skall välja maskiner för sin grönyteskötsel och de senaste åren har vi sett en ökad användning av HVO100 i Walkers dieselklippare. De goda resultat vi sett och upplevt möjliggör för oss att släppa HVO100-bränslet fritt för våra kunder att använda med full garanti i Walkers dieselmaskiner, säger Pontus Herrlin, VD för Walker Mowers Sweden AB.


1 augusti 2019

HVO 100 godkänns för alla Gianni Ferraris dieselmodeller

– Då miljön har blivit en mycket viktig del när kunderna ska välja maskiner för grönyteskötsel, och HVO 100 har visat sig fungera väl, så väljer vi att släppa användningen fritt på samtliga maskiner med dieselmotor i Gianni Ferraris sortiment. Det positiva med användningen av HVO 100 när det gäller minskningen av CO2 bör inte underskattas. Vill man dock helt slippa hälsofarliga utsläpp, vibrationer och buller så rekommenderar vi våra batteridrivna modeller, säger Roberto Mozzi, VD för Camro AB som är importör av Gianni Ferrari i Sverige.


1 augusti 2019

Toro Greensmaster 1000-serien

Toro lanserar en helt ny serie av greenklippare under 2019. Greensmaster 1021 finns redan nu tillgänglig på den svenska marknaden och de andra två modellerna, 1018 och 1026, kommer till hösten. Klipparna kan enkelt anpassas till greenkeeperns längd tack vare det justerbara teleskophandtaget. De lättskötta reglagen och det avvibrerade handtaget ger ett jämnt och snyggt klippresultat varje gång. Det går att välja mellan 8, 11 och 14 knivar.


1 juni 2019

Ny toppmodell för professionell klippning

Utrustad med en kraftfull ny motor från Kawasaki höjer XM3 ER53 ribban i XM Enduro- serien. Klipparen uppfyller helt och hållet de högsta kraven för professionell gräsklippning.

2018 lanserade Cub Cadet XM Enduroserien och för att bygga vidare på denna framgång utökas serien av modeller under 2019. Nu kommer XM3 ER53 att lanseras som det nya flaggskeppet. Denna toppmodell erbjuder mycket hög kvalitet på klippegenskaperna, hög effektivitet, användarvänlighet och imponerar även med sitt professionella utseende.

Modellens höga prestanda beror dels på den starka Kawasakimotorn och dels fördelen med knivbromskopplingen. Det är nu möjligt att hålla motorn igång när klippaggregatet är avstängt, vilket innebär att det inte behöver startas om.

Detta garanterar säkerhet vid tömning av uppsamlingspåsen, men sparar samtidigt tid då motorn inte behöver startas om. En ytterligare fördel är att när klippaggregatet är avstängt kan XM3 säkert köras över till exempel grus eller sandytor utan att kniven skadas eller att damm rörs upp.

Tack vare 3T-tekniken erbjuder XM3 ER53 också exceptionell klippning. Vidare förbättrar dess kullagrade hjul och stålfälgar på framaxeln köregenskaperna och ger gräsklipparen ännu bättre stabilitet än tidigare.

Enduroserien
Med XM Enduroserien presenterade Cub Cadet 2018 en ny generation gräsklippare som erbjuder en hel del kraft och maximal prestanda. De olika modellerna XM1 och XM2 samt XM3 ER53 är alla utrustade med kraftfulla motorer från Cub Cadet, Honda eller Kawasaki (upp till 196 cc), vilket ger gräsklipparna en bra effekt för att klippa enkelt och snabbt.

Modellernas antivibrationssystem (AVS) minskar vibrationerna betydligt. Motorvibrationer dämpas av AVS via specialdämpare som är monterade ovanför däcken. Tack vare den speciellt utvecklade geometrin hos chassit (3T-tekniken) samlar den upp gräsklippet maximalt samtidigt som den fyller uppsamlaren till max, allt för att få så få tömningar av uppsamlaren som möjligt.

De olika modellerna erbjuder en skärbredd på 46 cm till 84 cm och klarar av att klippa en yta på upp till 2 000 m² per timme. Tuffa stötdämpare på framsidan och sidorna ökar säkerheten och gör att gräsklipparen skyddas från skador och onödigt slitage.

XM-familjen innehåller slutligen modellen XM3 KR84es. Gräsklipparen avrundar serien och i motsats till de andra modellerna är den utrustad med motorn Briggs & Stratton B&S 3105-series (344 cc). Denna motor är mycket hållbar och erbjuder hög prestanda, även för högt gräs.


1 juni 2019

Husqvarna lanserar nya och lätta häcksaxar

Husqvarnas nya serie med häcksaxar för professionella park- och trädgårdsarbetare har en imponerande låg vikt. Jämfört med tidigare sortiment väger dessa häcksaxar upp till 15 procent mindre.

De nya häcksaxarna ger proffsen en kombination av tillförlitlighet och hög effektivitet utan att kompromissa när det gäller hantering och ergonomi.

För att erbjuda professionella park- och trädgårdsarbetare fler lösningar utökar Husqvarna nu sitt sortiment med häcksaxar med den nya 522-serien. Dessa lättviktsmaskiner kombinerar en ny, välbalanserad design med låga ljud- och vibrationsnivåer, vilket ger utmärkt hantering och ergonomi med minskad belastning på användarens armar och rygg. Modellerna med höghastighetsväxel ger utmärkt skärprestanda när man trimmar och det höga vridmomentet gör det möjligt att hantera grova och täta häckar.

– Vi är glada att kunna utöka vårt urval av professionella häcksaxar med 522-serien och lägga till fler lättviktsmodeller i vårt sortiment. Häcksaxar som är extremt lätta att använda och som samtidigt lever upp till riktigt höga förväntningar vad gäller produktivitet och precision, säger David Holmstedt, global produktspecialist på Husqvarna Division.

Totalt ingår tre modeller i den nya X-serien, 522HDR60X, 522HDR75X och 522HD60X. Alla inom ett viktintervall mellan 4,9 och 5,2 kilo.

– Eftersom det kan innebära hög belastning för användaren vid häckklippning spelar den totala vikten som man hanterar under en dag stor roll. Jämfört med tidigare 226HD60S-modell har vi lyckats göra den nya 522HD60X 0,9 kilo lättare tack vare nya material och ny design. Varje detalj, från motor och skärutrustning till hur maskinen hanteras, har optimerats samtidigt som prestandan har ökat, tillägger David.

HD-modellerna är utformade för att uppnå ett perfekt resultat när man trimmar häckar. Modellerna är utrustade med höghastighetsväxel (4 400 snitt/minut) och tredimensionella blad för en hög produktivitet och ett perfekt resultat. HDR-modellerna är konstruerade för tyngre klippning i tjocka och täta häckar som inte beskärs så ofta. Dessa modeller är utrustade med ett högt vridmoment (3 200 snitt/minut) och knivbalkar med större tänder för att kunna klippa även de tuffaste grenarna.


1 juni 2019

Wacker Neuson och Kramer på Bauma 2019

För besökarna på Baumamässan i München den 4-10 april bar det uppåt i montern hos Wacker Neuson och Kramer. Ett jättehjul förde upp alla äventyrslystna till 35 meters höjd och det utgjorde en riktig publikmagnet. För en elektrifierad upplevelse sörjde framför allt de nya produkterna i nollutsläppsserien, vilka stod i centrum av mässingången under mottot #electrified.

År 2019 visade Bauma återigen att den räknas som en världsledande mässa och takthållare för branschen.

– Effektivitet, hållbarhet och digitalisering var trendteman i årets Bauma, säger Martin Lehner, VD för Wacker Neuson Group och tillägger:

– Genom vårt produktprogram för eldrivna och utsläppsfria produkter samt vårt digitala tjänsteutbud är vi en av de ledande för dessa framtidsteman. Mässan var en stor framgång för oss.

Med hela två världspremiärer inom området för nollutsläpp grundmurade Wacker Neuson Group sitt innovationsledarskap inom dessa segment.

– På årets Bauma såg vi att teman eloberoende och alternativa drivningar fick stort utrymme. Det gläder och styrker oss att ständigt fortsätta på vår inslagna väg. Genom teknikstudien för den helt eldrivna minigrävmaskinen EZ26e i 2-3-tonsklassen kunde vi visa att vi i framtiden kan bygga ut vår nollutsläpps- serie ytterligare, säger Martin.

Genom mässmontern löpte en ”nollutsläppsboulevard” som visade upp det totala sortimentet av batteridrivna stampar, vibratorplattor och stavvibratorer, såväl som eldrivna hjullastare, dumprar och minigrävmaskiner. En nyhet är den helt eldrivna minigrävmaskinen EZ17e och den helt eldrivna hjuldumpern DW15e. Wacker Neuson är idag den enda leverantören som kan erbjuda sina kunder ett helt färdigt program av eldrivna maskiner och utrustningar för innerstadsbyggplatser eller bullerkänsliga miljöer.

Kramer presenterade sin nya teleskophjullastare 8145T i prestandaklassen 9 till 11 ton. Det teleskopiska lastsystemet utökar hjullastaren med bättre överbelastnings-, staplings- och tippningshöjder såväl som räckvidd.

Ytterligare en innovation rörde sig kring temat användar- och byggplatssäkerhet. På den hjuldrivna dumpern DW15e med ”Dual View” och 6-10 tons nyttolast har föraren alltid fullständig sikt. Vid lossning har denne sikt i riktning mot flaket, för vidare körning roterar föraren stolen 180 grader och har därigenom obegränsad sikt i körriktningen.


1 juni 2019

Real Madrid skaffar sig Cub Cadet Infinicut-flotta

Den spanska fotbollsklubben Real Madrid har installerat en flotta med 22 Cub Cadet Infinicut FL precisionsgräsklippare för underhåll av alla naturgräs- och hybridområden på klubbens prestigefyllda träningsanläggningar.

För Paul Burgess, chef för klubbens fotbollsplaner och miljö, innebär bytet till det elektriska Infinicut-systemet ett stort steg mot hans mål att minska koldioxidutsläppen.

Cub Cadets Infinicut precisionsgräsklippare har redan använts i två år på Santiago Bernabéu Stadium. Den senaste leveransen innebär att de elektriska Infinicut-gräsklipparna nu utgör 25 av gräsklipparna i Real Madrid-flottan. Burgess, som leder teamet med 60 personer, ansvariga för underhållet av klubbens gräsplaner, är övertygad inte bara om den förbättrade miljövänligheten hos Infinicut gräsklipparna, utan även om deras goda prestanda:

– Vi har ansvaret att införa ett prejudikat när det gäller koldioxidutsläpp, säger Burgess. Att kunna köra gräsklipparna på el är en viktig fråga för mig och uppfyller min önskan att använda en renare energiteknik. Dessutom är prestandan och klippkvaliteten vi uppnår med dessa maskiner utmärkt.

Precisionsgräsklipparen är utformad så att den är anpassningsbar till de olika förhållandena så mycket som möjligt. Med en dynamisk returhuvudmekanism, variabel skärhastighet, skärhöjdsjustering, rörliga bottenklingor och en utbytbar strömkälla erbjuder Infinicut fler funktioner än någon annan gräsklippare i den här klassen.

I motsats till vad som idag är extremt höga tekniska krav när det gäller höjdhantering ger Infinicut maximal flexibilitet. Det innebär att maskinen kan reagera på det ofta oförutsägbara mikroklimatet på sportytor och ge ett bra resultat.

Lågt marktryck
Marktrycket hos en Infinicut utjämnas via bakrullen och de två chassisrullarna tack vare den flytande huvudkonstruktionen. Infinicut-systemet utför därmed sin uppgift utan att belasta gräset. Genom denna försiktiga behandling kan användningen av kemikalier i kampen mot grässjukdomar tydligt minimeras. Paul Burgess är glad att kunna förbättra effekterna på miljön utan att den totala gräshanteringen påverkas negativt.

– Vi är mycket imponerade av systemets prestanda och har redan uppnått bra resultat.

Strömmen för gräsklipparen och trummans borstlösa likströmsmotor produceras av en 48 Volts LiPo-batterimodul (20, 30 och 40 Ah). Beroende på arbetsmiljö kan de bytas ut snabbt på planen efter behov. Dessutom producerar en batteridriven gräsklippare mindre buller.

Anpassningsbart chassi
Både den främre hjulhöjden och de justerbara bottenklingorna kan användaren justera för att maximera skärningseffektiviteten oberoende av miljöförhållanden.

Cub Cadets ATT Turf Management System med många olika chassin och matchande adaptersatser är helt kompatibel med Cub Cadet Infinicut. Det är kassettsystemet som möjliggör att prestandan hos Infinicut-gräsklipparen blir den absolut bästa och gör precisionsgräsklipparen till ett komplett system för underhåll av gräsmattor.

Systemet är baserat på principen att byta kassetter beroende på vilket arbete som ska utföras såsom exempelvis luftning, borstning, avtagning, utjämning, trimning, vertikalskärning och toppdressing. Den erbjuder en lämplig kassett för att uppfylla alla kraven för modernt gräsunderhåll. Det gör att du slipper köpa en mängd olika maskiner, utan kan nöja dig med en. Det hela blir därmed betydligt mer ekonomiskt än med konventionella lösningar.

Infinicut precisionsgräsklipparen och ATT Turf Management System tillverkas i bredderna 22, 26, 30 och 34 tum.


Nya numret ute nu!