↑ Tillbaka till reportage

oktober 2018

Tullgarns slott – ett av elva kungliga slott i Sverige

De kungliga slotten i Sverige avser de elva slott som är i svenska statens ägo och som sedan början av 1800-talet innefattas av den kungliga dispositionsrätten. Med dispositionsrätt menas helt enkelt att den ger kungen rätt att disponera dessa slott. De fastigheter som omfattas av dispositionsrätten ägs i sin tur av staten. En av dessa fastigheter är Tullgarns slott som ligger vid en havsvik mellan Södertälje och Trosa.

Bland de övriga av de kungliga slotten kan nämnas bland annat Gripsholms slott, Kungliga slottet i Stockholm, Haga slott och Drottningholms slott. Alla kungliga slott ligger i Mälardalen eller Stockholmsregionen och administreras av Ståthållarämbetet och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Flera av slotten är öppna för allmänheten, däribland Tullgarns slott. Själva slottet är öppet under sommartid men parken går att besöka när som helst under året.

Mycket gamla anor
Första gången platsen Tullgarn nämns i skrift är redan år 1262. Långt längre fram, på 1590-talet, uppfördes den första slottsbyggnaden av den dåtida ägaren Karl Svantesson Sture.

© Kungl. Hovstaterna Foto: Raphael Stecksén

Grund och byggnadsplan var densamma som det nuvarande slottets, men byggnadsstilen var tysk med trappgavlar och huvudlängan prydd av tre torn. Under åren 1719-28 lät Magnus Julius de la Gardie riva det gamla slottet och uppföra det nuvarande.

År 1772 köpte riksdagen egendomen som sommarslott till hertig Fredrik Adolf, bror till Gustav III och Karl XIII. Ingen liten sommarstuga med andra ord! Under de kommande 20 åren förvandlades slottet både in- och utvändigt till ett kungligt slott i gustaviansk stil.

Borggården som är öppen mot havet fick sin nuvarande utformning på 1820-talet. Förebilden var Logården på Kungliga slottet i Stockholm.

Borggården som är öppen mot havet fick sin nuvarande utformning på 1820-talet. Förebilden var Logården på Kungliga slottet i Stockholm.

Från 1800-talet fram till idag
Från 1829 disponerades slottet av dåvarande kronprinsparet Oscar (som sedan blev Oscar I) och Josefina. Längre fram, år 1881, övertog kronprins Gustav (som sedan blev Gustav V) och hans gemål Victoria slottet.

En promenad genom Tullgarns slottspark kan beskrivas som en vandring genom århundradena.

I början av 1880-talet var intresset för den gustavianska stilen inte så stort så flera rum renoverades i tidens anda istället. Bland annat vestibulen, där väggarna är klädda med handmålat holländskt kakel och frukostrummet som är inrett likt en sydtysk Bierstube. Även blomvapnen framför slottet är från denna epok.

Från 1976 disponeras Tullgarns slott av nuvarande kungen, Carl XVI Gustaf.

Tullgarns slottspark
En promenad genom Tullgarns slottspark kan beskrivas som en vandring genom århundradena. De äldsta delarna av parken kan med säkerhet spåras ända tillbaka till 1600-talet. Under senare delen av 1900-talet genomgick parken vissa förändringar genom landskapsarkitekten Walter Bauer. 1800-talets rika växtlighet lättades till exempel upp och blev mer enhetlig.

Walter Bauer är känd för att ha återuppbyggt ett antal historiska parker och trädgårdar, till exempel Drottningholms slott.

Under samma tid genomfördes även restaureringar av de äldre delarna av parken med syftet att återskapa delar av 1700-talet men också att för att ge parken ett modernare formspråk.

Över tre kilometer häck
Idag sköter Svensk Markservice det 27 hektar stora området vilket innefattar grönytor, häckar, trädalléer, grusgångar m.m.

– Här jobbar tre personer på heltid och under sommaren är vi fem stycken, berättar Christer Lindblad som är säsongsarbetare på Tullgarns slottspark.

Idag sköter Svensk Markservice det 27 hektar stora området kring Tullgarns slottspark. Tre personer arbetar heltid och under sommaren är vi sammanlagt fem stycken, berättar Christer Lindblad som är en av säsongsarbetarna.

Christer har tidigare arbetat åtta år som trädgårdsarbetare i parken, men efter att ha provat lite andra saker under några år är han den här sommaren tillbaka som säsongsarbetare.

– Det är ett mycket varierande arbete, bland annat sköter vi om 3,3 km häck. Annars har den här sommaren verkligen haft sina utmaningar. Det har inte regnat sedan i maj (detta skrivs i mitten av augusti, red:s anm.) och det har delvis rått bevattningsförbud, säger Christer.

Arbetet i slottsparken innebär precis som i andra parker gräsklippning, beskärning av buskar och träd, häckklippning, plantering och ogräsrensning. Vintertid förekommer även plogning och halkbekämpning.

Under våren 2012 utfördes en återhamling av lindalléerna i slottsparkens östra del. Syftet var att lasta av trädens stammar från de stora kronornas tyngd, så att de inte skulle kollapsa och utgöra en fara för parkens besökare och skötselpersonal.

© Sagax media / Grönytekontakt

← Föregående