↑ Tillbaka till reportage

augusti 2019

”Rosa Parks” är temat för året i Arvika Stadspark

Kommunala bolaget Arvika Fastighets AB ansvarar för utemiljöerna i Arvika kommun. Drygt 38 anställda sköter parker, lekplatser och grönytor men även snöröjning och städning under året. Sedan många år har kommunen ett nytt årligt blomstertema.

I år är temat en rosa park, eller ”Rosa Parks” – med hänsyftning på den svarta amerikanska kvinnan som 1955 vägrade lämna sin sittplats på bussen till en vit man.

Årets tema återskapas genom blommor i färgen rosa och kan beskådas i Stadsparken, men också i andra delar av stadskärnan under sommaren.

Stina Myrén är driftsansvarig för kommunens blomodling och driver tillsammans med kollegan Lena Eriksson upp alla kommunens blommor i två stora växthus som ligger i tätortens sydöstra del.

Stina Myrén, Anna Rundin, Lars Andersson och Lena Eriksson på Arvika kommun.

– Vi driver upp allt från frö och plugg, perenner och sommarblommor för hela Arvika kommun. Det innefattar bland annat växter till vårdhem och skolor, även i de mindre orterna i kommunen. Men den stora biten är Stadsparken, där vi har mest rabatter, säger Stina.

Stadsparken över 100 år
Stadsparken har en lång historia. Den grundlades efter Arvikautställningen 1911 och fick sin definitiva utformning 1913. Parken är känd långt utanför kommungränsen för sin unika pergola, konstverken och inte minst blomsterprakten. Pergolan är uppdelad i två segment som tillsammans mäter hela 82 meter – en av de längsta i Europa!

Stadsparken i Arvika är känd långt utanför kommungränsen för sin unika pergola. Pergolan är uppdelad i två segment som tillsammans mäter hela 82 meter – en av de längsta i Europa!

Under de senaste åren har fler attraktioner tillkommit, till exempel aktivitetsparken, som är en stor lekplats med plats för lek för alla åldrar, och en scen.

Viktiga grönområden
Grönområdena i kommunens tätorter är viktiga för rekreation och avkoppling. I Arvika finns flera större parker och grönområden, däribland Stadsparken, som flitigt nyttjas inte bara för promenader och utflykter utan också för aktiviteter och arrangemang. ​För att klara av all skötsel av kommunens ytor behövs en stor maskinpark.

Mikael Forslund med en av de fyra redskapsbärare från Wille som kommunen nyligen köpt in. Just den här maskinen är utbytt mot en tidigare kompakttraktor och kommer att användas till snöröjning, halkbekämpning, vårstädning, sopning, åka och vattna blommor med osv. Mikael tycker den är mycket bra att ta sig fram med på trottoarer och andra trånga ytor.

– Vi har runt 40 fordon, som gräsklippare, redskapsbärare, och maskiner för ogräsbekämpning, säger Anna Rundin, parkchef i kommunen.

Nyligen har fyra stycken Wille redskapsbärare och två Ransomesklippare införskaffats för att bland annat klara av de 250 hektar stora grönytorna som finns i tätorten.

Per-Erik Sjöqvist på Arvika kommun är nöjd med nyinförskaffade Ransomes MP653 som han tycker går tyst och bra. Per-Erik gillar sitt jobb eftersom det är mycket varierande arbetsuppgifter. När det är säsong är han ute och klipper ungefär tre dagar i veckan.

– Hur stora ytorna är i de mindre orterna ute i kommunen är svårt att uppskatta, tillägger enhetschef Lars Andersson.

Vem var Rosa Parks?
Återigen till Stadsparkens tema för året, rosa park, eller ”Rosa Parks”. Stina berättar bakgrunden till årets tema:

– Förra året funderade jag vad det är för färg vi inte använt på länge. Då kom jag på rosa, och sen så spann det vidare. Då tänkte jag en rosa park, och då blev det Rosa Parks.

Vem var Rosa Parks? Hon var en svart kvinna som på 1950-talet vägrade att att resa sig för en vit man på en buss i Montgomery i Alabama i USA. Den dåvarande lagen innebar att svarta skulle lämna sin sittplats i bussen för vita vilket Rosa Parks vägrade göra.

”Då kom jag på rosa, och sen så spann det vidare.”

Den här handlingen startade ett uppror i Montgomery som pågick i över ett år. Upproret avslutades i och med att en ny federal lag trädde i kraft som deklarerade att Alabamas och Montgomerys bestämmelser om rassegregerade bussar var oförenligt med den amerikanska konstitutionen.

– Så årets tema i Arvika är ”Rosa Parks – allas lika värde”, fortsätter Stina. Det innebär att varenda blomma i Stadsparken kommer att vara rosa med kontrastfärgerna svart och lime i blad. Vi har dessutom fått tag på två gamla bussäten som vi odlat blommor i. Ett svart och ett vitt säte som representerar bussen som Rosa Parks åkte i.

Årets tema återskapas genom blommor i färgen rosa och kan beskådas i Stadsparken men också i andra delar av stadskärnan under sommaren.

Mary minns hur det var
En som levde i USA på 1950- och 60-talet är Mary Alin från Arvika. Idag är hon 97 år och förhållandevis pigg för sin ålder. Hon minns hur det var att leva under raslagarna som då fanns i USA. Vid ett tillfälle när hon åkte buss blev hon ombedd av chauffören att flytta längre fram, för de främre delarna av bussarna var avsedda för vita.

– Jag hade satt mig för långt bak i bussen, på de platserna som var för svarta. Som svensk tänkte man inte på sånt, säger Mary.

Mary bor idag mittemot Stadsparken och blev i samband med årets tema uppmärksammad i lokaltidningen. När det här reportaget gjordes så var Mary på plats i parken för att beskåda bussätena och det vackra blomsterarrangemanget.

97-åriga Mary Alin framför bussätena och det vackra blomsterarrangemanget som är en del av årets tema i Arvika kommun: ”Rosa Parks”.

© Sagax media / Grönytekontakt

← Föregående

Nästa →

Tidigare reportage


Ideella krafter till stor hjälp på Carlskrona Golfklubb

Holländska Roberine tillbaka på den svenska marknaden

Det dagliga miljöarbetet i fokus på Simrishamns kyrkogårdsförvaltning